Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna RODONa podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : HOLSBUD Holeksa Sławomir
ul.Szpotawicka 15
43-436 Górki Wielkie
NIP:548-217-88-09 , REGON: 072317488

Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest w siedzibie firmy, pod numerem telefonu: 693 385 961 lub adresem e-mail: sholeksa@wp.pl informuję, iż:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu wykonywania Umowy o wykonanie usług .

Dane osobowe Pani/Pana oraz innych osób, znajdujące się w dobrowolnie dostarczonych przez Pana/Panią dokumentach, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu wykonywania Umowy o wykonanie usług,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do ich przetwarzania ,oraz organy administracji publicznej, a w szczególności: Urząd Skarbowy –, celem realizacji obowiązków podatkowych . Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do czasu upływu terminu według wymogów odrębnych Ustaw .

Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.(Art. 15,16,17)
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy o wykonanie usług . Konsekwencją nie podania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości jej wykonywania.

Pana/Pani dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Kontakt

Czekamy na Ciebie!

HOLSBUD Holeksa Sławomir
43-436 Górki Wielkie
ul. Szpotawicka 15
*pola obowiązkowe
Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA. Obowiązuje Polityka prywatności oraz Warunki korzystania z usług Google.